Spotkanie opłatkowe Czarniecczyków
w Lublinie 21 stycznia 2007 roku
W celu powiększenia zdjęcia - należe na nim kliknąć myszką

 

Spotkania kuluarowe

Okolicznościowe przemówienia
  

Życzenia opłatkowe
 

 
 

Wspólny obiad w "Czarciej Łapie"
 
 

Spotkania organizacyjne
 

 Foto: Zbigniew Sieduszewski         
                               matura 1964 rok